OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİ

Okul öncesi eğitim, bir çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarımda önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğinin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Her açıdan sağlıklı ve topluma faydalı bireyler yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Bu sebeple, okul öncesi eğitim artık anne babaların yalnız başına başarabileceği bir konu olmaktan çıkmış durumdadır. Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulması ve çocukların ileriki yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

Okul Öncesi Eğitim Neden Gereklidir?

-Çocukların zeka gelişinin %70’lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi okul öncesi yaşlarda gelişir.

-Çocuğun grup etkinliklerine katılması, ilişki kurmayı öğrenmesi ve sosyalleşmesi gibi olgular bu dönemde gelişir.

-Farklı kültür ve aileden gelen çocuklarla iletişim kurmayı ve farklılıklara saygı duymayı benimser.

-Okul öncesi dönemde önüne geçilmeyen sorunlar çocuğun tüm yaşamını olumsuz etkileyebilir.

-Kendine güven duygusunu kazanır.

-Toplumu, çevreyi, evreni ve insanları tanımaya başlar.

-Dil gelişimi hızlanır.

Aile ve eğitimci işbirliği ile gerçekleşen okul öncesi eğitim; çocuğun daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve daha özerk bir birey olarak yetişmesine katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak; okul öncesi eğitim önemli ve her çocuk için gereklidir!