Programlar

Akıl ve Zeka Oyunları

Akıl Oyunları Atölyesindeki temel hedefimiz çocukların var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebilmek ve bu yeteneklerine yenilerini ekleyebilmektir. 

 Her atölyede olduğu gibi kullanılan en temel değişmez materyalimiz oyundur.

 Öncelikle, karar verme, uygulama, sonraki adımı düşünme, olasılıkları hesaplama, planlı ve hızlı hareket etme burada hedeflediğimiz temel kazanımlardır.

 Kurguladığımız oyunlar özellikle konsantrasyon gerektiren oyunlardır. Dolayısı ile çocuklar bu oyunları oynarken dikkati yoğunlaştırma ve ilgilendiği işe konsantre olma becerisi kazanırlar. Bu alanlarda kendilerini geliştirdikçe, yeni bir şeyler öğrendikçe, zeka, bilgi ve beceriyi kullanmaya başladıkça kendilerine duydukları özgüven duygusu artar.

Image by NeONBRAND
Kalem Taşıma

Blok Köşesi

Blok köşesinde çocuklar matematiksel kavramları öğrenirler. Değişik malzemeler ile oyun kurarlar ve farklı projeler ile yapılar inşa ederler. Bu sayede; 


• Günlük hayattaki kavramları öğrenirler.

• Şekilleri ve boyutları öğrenirler.

• Plan yaparlar.

• Model alırlar ve aynısını yaparlar.

Çember Saati

Öğrencilerimiz her sabah çember saatinde bir araya gelerek eğlenceli şarkılar eşliğinde birbirlerini isimleriyle hitap ederek tek tek selamlıyorlar. Dün, bugün ve yarın kavramları üzerinde durarak sınıflarındaki takvimlerini güncelliyor; haftanın günleri, aylar, mevsimler, kıtalar ve temaya göre seçilmiş konuların şarkılarını söyledikten sonra sohbet ediyorlar. Aralarında sınıftaki suyu dolduracak, çiçekleri sulayacak, hayvan bakımı yapacak olan günün sorumlu öğrencisini seçiyorlar. Kahvaltıdan hemen sonra gerçekleştirilen çember saati günün en önemli etkinliği olarak gerçekleşiyor. Öğrencilerimizin dinleme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirme imkânı buldukları çember saati günün değerlendirmesi ile sonlanıyor. Sabahları ve gün sonunda olan buluşmalar ile çocuklar için ifade alanı, empati duygularının ve iletişim becerilerinin ve sosyal yetkinliklerinin gelişimi sağlanıyor.

  

Mutlu çocuklar

Programlar

Dans

Dans ilk etapta, sadece çocukların deşarj olmalarını sağlayan fiziksel bir aktivite gibi gözükmekle birlikte,

- Çocuklara sağladığı iç disiplin,

- Ekip olmanın ve birlikte hareket etmenin önemini kavrama,

- Estetik bakış açısı kazanma,

- Ritim duygusunun gelişmesi,

- Derslerin bir parçası olan doğaçlama çalışmaları ile kendini ve yaratcılığını ifade edebilme,

- Özgüven duygusunu pekiştirmesi

 gibi faydaları da göz önüne alındığında, 3-6 yaş gelişiminde çok önemli hedefler barındıran bir sistemdir.


YILDIZ Çocuk ekibi olarak profesyonel bir bakış açısıyla sürdürdüğümüz dans derslerindeki temel hedefimiz, öğrencilerimizin ileri ki yaşantılarında sanata değer veren, estetik duygusuna sahip bireyler olmalarıdır.

Dancing%20on%20the%20Grass_edited.jpg
Kimya Öğrenci

Fen Atölyesi

Fen köşesinde yapılan deneyler, bulunan kitaplar ve kullanılan araştırma malzemeleri ile çocukların ufku açılır. YILDIZ Çocuk Anaokulu'nda çocuklar Fen Köşesi'nde oyun oynarken; 


• Soru sormayı mantık yürütmeyi öğrenirler.

• Araştırmayı ve keşfetmeyi öğrenirler.

• Duyuları gelişir.

• Neden nasıl ve niçin sorularını sormayı öğrenirler.

• Merak duyguları gelişir.

Hayal Köşesi

Çocuklar hayal köşesinde oynayarak bir anlamda hayatı keşfederler. Hayal köşesinde rolleri model alırlar ve oyun kurmayı öğrenirler. Bu noktadan hareketle çocuklar Hayal Köşesi'nde oyun oynarken; 


• İş birliği içerisine girerler.

• Dil gelişimi sağlarlar.

• Rol alırlar.

• Hayal güçleri gelişir.

• Problem çözmeyi öğrenirler.

• Hislerini ifade ederler.

• Arkadaşları arasında görev alırlar.

• Fikir alış verişi yaparlar.

Hayal ile Eğlence

Programlar

Kodlama Programı

YILDIZ Çocuk Anaokulu olarak yeni nesil eğitimin temel bileşenlerinden biri olan interaktif eğitim programını başarıyla uyguluyoruz. Zengin içeriği, uygulamaları, takip, ölçme ve değerlendirme sistemiyle MyEduBox interaktif eğitim ve Akrobat Kodlama programı, çocuklarımızın öğrenme sürecini desteklerken onları dijital dünyanın zararlarından da korumaktadır. Ankara’da ilk kez YILDIZ Çocuk Anaokulunda uygulanmaya başlayan,  MyEduBox interaktif eğitim programı ile çocuklarımızın bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını; bunun da ötesinde yaratıcı fikir oluşturarak bu fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz.

Dizüstü Bilgisayarda Kod
Müzik dersi

Orff Atölyesi

Orff, besteci ve eğitimci Carl Orff ve arkadaşlarının geliştirdiği lisan müzik ve dansı bir arada kullanan entegre bir sistemdir. 


En önemli noktası çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ve çalışmalar boyunca sosyal paylaşımlarda bulunabilmeleridir. 


Çocuklar hareketlerindeki özgürlük, bedenlerini oyun içerisinde etkin bir şekilde kullanabilmeleri, basit enstrümanlarla doğaçlama müzik yapabilmeleri nedeniyle kendi müziklerini yaratmaya motive olurlar. 


Orff yaklaşımında konuşma dili ve hareketten gelişen ritm en önemli ögedir. Ritm aracılığı ile yapılan doğaçlama, yaratıcılığı desteklediği için aslında ana amaçtır denilebilir.

Yabancı Dil Atölyesi

Düşünmek, hatırlamak, kavramak, dikkatini yöneltmek, algılamak vb. tüm zihinsel faaliyetlerde ‘DİL’ vardır. Dil ve zihin birbirine paralel gelişmektedir. Bu nedenle çocuğun dil gelişimi onun tüm zihinsel gelişimini desteklemektedir. 


Buradan hareketle denilebilir ki, iki farklı dil, iki farklı düşünme biçimini geliştirir, çocuk farklı kültürleri tanımanın sosyal avantajlarını kullanır. 


Bununla birlikte erken yaşta öğrenilen yabancı dil çocuğun matematik, anadili ve sosyal bilgiler alanlarında daha başarılı olmalarını sağlar. 

 Erken yaşta yabancı dil öğrenen çocuk çevresindeki olayları algılamada daha üst düzey başarı gösterir. 

 Eğitimimiz içerisinde yer alan yabancı dil İngilizcedir.

 Programımızda İngilizce, günlük yaşantının bir parçası olarak ele alınmaktadır. Çocuklarımız tıpkı anadilimiz gibi İngilizceyi de yaşayarak öğrenmektedirler. 

 Sınıf içerisinde ders mantığında değil, okulun her alanında yapılan İngilizce dersleri ile çocuklarımız oynayarak, eğlenerek ikinci bir dil ile tanışmaktadır. Çocuklarımız dili bir eğlence ya da etkinliğe katılırken farkında olmadan, doğal yollar ile öğrenir. 

Farklı Diller ile Kara Tahta