EĞİTİM MODELİMİZ

Eğitim programımız; MEB programıyla uyumlu, çocukların bireysel farklılıkları, gelişimsel dönemlerine uygun ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, tek bir eğitim modeli yerine, okul öncesi eğitim yaklaşımlarının ( High Scope, Reggio Emilia, Montessori); güçlü, kültürümüzle ve eğitim felsefemizle uyumlu yönleri uyanlanarak, edindiğimiz gerçek bilgi ve deneyimlerden oluşmaktadır. Bu program, çocuklarımızın, psikomotor,sosyal-duygusal,dil, bilişsel gelişimlerini ve  öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik konu ve eğitim materyalleri seçilerek düzenlenmektedir.